Підсумки засідання Ради Громадської організації “Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”

27 січня 2017 року.  Відбулося засідання Ради Громадської організації “Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”, на якому розглянуті підсумки роботи ВАПП у 2016 році та визначені основні напрями діяльності на 2017 рік. Розглянуто також низку питань здійснення організаційної роботи в рамках нової редакції Статуту ВАПП. Рішення Ради ВАПП, після доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій, буде розміщено на сайті ВАПП у рубриці “Рішення та звернення”.
В рамках засідання Ради ВАПП, крім розгляду внутрішніх статутних питань, відбулося за участю директора департаменту професійної освіти МОН України Кучинського М.С., заступника директора Департаменту Мірошниченко К.Б., начальника відділу Коваленка С.П. обговорення поточних проблем системи професійно-технічної освіти України та напрямів її подальшого розвитку. 
Президія ВАПП оприлюднює до відома голів регіональних асоціацій ВАПП, керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій, директорів ПТНЗ та всіх працівників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти узагальнений звіт про роботу ВАПП у 2016 році (у скороченому варіанті).

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ
про роботу Громадської організації
“Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”
у 2016 році 

Упродовж 2016 року Рада та Президія ВАПП спрямовували роботу Асоціації на забезпечення досягнення мети, цілей та завдань з урахуванням вимог Статуту ВАПП, чинного законодавства України та невідкладних завдань у вирішенні поточних проблем системи професійно-технічної освіти і визначення перспектив її розвитку. Головні матеріали, що відображають зміст і обсяги роботи, розміщені на сайті ВАПП у рубриках “Новини” та “Рішення та звернення”. Загальний обсяг підготовлених документів склав понад 260 аркушів формату А-4, з якими можна ознайомитись на сайті ВАПП.
1. Організаційна робота.
1.1. Проведені 1 позачергова Всеукраїнська конференція та 6 засідань Ради і Президії, на яких розглянуті актуальні питання функціонування системи професійно-технічної освіти України, а також питання поточної роботи ВАПП. Документально оформлені рішення та протоколи.
1.2. Здійснена процедура поновлення Асоціації як Всеукраїнської громадської організації у ЄДРПОУ та офіційно зареєстровані в органах юстиції зміни у ВАПП за результатами VII звітно-виборної конференції від 20 листопада 2015 року, оформлені банківські документи.
1.3. Підготовлена нова редакція Статуту ВАПП з урахуванням вимог      статті 133 Податкового кодексу України, Закону України “Про громадські об’єднання”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, підготовлений та поданий до органів юстиції пакет документів для здійснення державної реєстрації.
1.4. Підготовлено Положення про Ревізійну комісію ВАПП.
1.5. Підготовлено Довідник ВАПП.
1.6. Виготовлено 500 посвідчень до нагородного знаку ВАПП “За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України”.
         2. Здійснення представницьких функцій у органах влади на захист інтересів системи профтехосвіти.
Президент ВАПП, віце-президенти, члени Ради та Президії ВАПП, голови регіональних асоціацій взяли участь у роботі та виступили з вимогами та пропозиціями ВАПП на багатьох заходах всеукраїнського рівня, у тому числі  таких:
2.1. На парламентських слуханнях у Верховній Раді України на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення”. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., члени Президії ВАПП Василиненко В.М., Саврук О.К.).
2.2. На парламентських слуханнях у Верховній Раді України на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”. (Виступив Президент ВАПП Головінов В.П.).
2.3. На Всеукраїнській нараді у Верховній Раді України з проблем та ризиків подальшого функціонування системи ПТО в контексті прийняття Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти Мірошниченко К.Б., Недашківський Р.М., члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Коржевський П.М.).
2.4. На 5 (п’яти) засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на яких розглядались питання професійно-технічної освіти. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президент Мірошниченко К.Б., Члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Авраменко О.О., Ворона Л.М., Несен М.Г.).
2.5. На 6 (шести) нарадах та інших заходах Міністерства освіти і науки України, на яких розглядалися проблеми профтехосвіти. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти Мірошниченко К.Б., Недашківській Р.М., Члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Несен М.Г., Василиненко В.М., Гріненко В., Луцька А.В., Гарбаренко Л.А., Колесникова О.В.).
2.6. На Всеукраїнських зборах працівників професійно-технічної освіти, ініційованого на захист профтехосвіти Федерацією профспілок України. (Виступив Президент ВАПП Головінов В.П.).
         3. Захист системи професійно-технічної освіти в рамках державно-громадського управління.
         Віце-президенти ВАПП Мірошниченко К.Б. та Надашківський Р.М. за рішенням Президії ВАПП делеговані від Асоціації до складу відповідно Громадської ради при Державній інспекції освіти України та Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, де активно працюють в інтересах закладів та установ профтехосвіти.
         4. Заяви та звернення до керівників держави на захист системи професійно-технічної освіти.
         Підготовлено та надіслано до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та інших комітетів і фракцій, Міністерства освіти і науки України 25 (двадцять п’ять) заяв та звернень з вимогами та пропозиціями, спрямованими на захист інтересів працівників системи професійно-технічної освіти, на збереження та розвиток системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців.
         5. Участь у формуванні законодавчої бази системи профтехосвіти.
         Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президент Мірошниченко К.Б., Члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Авраменко О.О., Ворона Л.М., Колесникова О.В., Луцька А.В. постійно аналізують офіційно зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти, що мають відношення до професійної освіти і навчання, працюють, у тому числі у складі робочих груп Комітету з питань науки і освіти, над підготовкою самих законопроектів або пропозицій до них.
         Загалом опрацьовано 12 (дванадцять) проектів законів і проектів постанов, підготовлені та надіслані від ВАПП до Верховної Ради України пропозиції до них, у тому числі до проектів законів: “Про освіту”,  “Про професійну освіту”, до комплексу законопроектів з питань бюджету, до рекомендацій парламентських слухань та інших.
         6. Встановлення робочих контактів з державними та науковими установами, соціальними партнерами.
         Президентом ВАПП Головіновим В.П., віце-президентами Мірошниченко К.Б., Недашківським Р.М. встановлені та постійно здійснюються ділові робочі контакти з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерством освіти і науки України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, ДУ “НМЦ “Агроосвіта”, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України, обговорюються проблеми профтехосвіти та вживаються заходи для їх вирішення.
         7. Встановлення робочих контактів та участь у заходах міжнародних організацій.
Встановлено тісні робочі контакти з представництвом Європейського Фонду Освіти в Україні. Підписано Меморандум про співпрацю ВАПП з Громадською організацією “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА”.
Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президент Мірошниченко К.Б., члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Авраменко О.О., Василиненко В.М., Гріненко В.В., Колесникова О.В. взяли участь у 2 (двох) заходах Громадської організації “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” та 4 (чотирьох) заходах Європейського Фонду Освіти, виступили з пропозиціями на підтримку та розвиток профтехосвіти в Україні.
         8. Формування достойного іміджу профтехосвіти та посилення уваги до цієї сфери освіти з боку владних структур та суспільства в цілому.
8.1. З метою популяризації робітничих професій та піднесення іміджу профтехосвіти в Україні Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти Мірошниченко К.Б., Недашківській Р.М. взяли участь у 12 (дванадцяти) передачах центрального телебачення та радіо України.
8.2. З метою привернення уваги владних структур до сфери профтехосвіти, поширення інформації та масового залучення профтехосвітян до участі у визначенні напрямів розвитку професійної освіти і навчання в Україні, посилення їх ролі у вирішенні поточних проблем профтехосвіти, започаткована у журналі “Професійно-технічна освіта”, за допомоги Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, постійна рубрика “У Всеукраїнській асоціації працівників професійно-технічної освіти”. У всіх номерах журналу, що видані у 2016 році, надруковані 4 (чотири) статті Президента ВАПП Головінова В.П., 2 (дві) статті віце-президента Мірошниченко К.Б., а також  публікації членів Ради та Президії ВАПП:         3 (три) статті Ничкало Н.Г., 3 (три) статті Радкевич В.О., 1 (одна) стаття Василиненка В.М. та 1 (одна) стаття (виступ) Саврука О.К.    
8.3. З метою привернення уваги владних структур до сфери профтехосвіти,  поширення серед профтехосвітян України та суспільства в цілому інформації про дії ВАПП, демонстрації відкритості у роботі, всі головні матеріали (рішення, звернення, заяви, вимоги, листи, пропозиції тощо) розміщуються на сайті ВАПП.
         9. Відзначення досягнень працівників системи професійно-технічної освіти та соціальних партнерів.
         9.1. Знаком ВАПП “За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України” нагороджено 80 (вісімдесят) працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти та 6 (шість) представників соціальних партнерів.
         9.2. Почесними Грамотами, Грамотами та Подяками ВАПП відзначено 20 працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти.
 
           Президія ВАПП

 

Матеріал взятo з сайту ВАПП

01.02.2017
Березень
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Нд.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
^ Вгору ^