Новини 1 листопада 2016 року

1 листопада 2016 року.  Президія ВАПП оприлюднює до відома голів регіональних асоціацій ВАПП, керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій, директорів ПТНЗ та всіх працівників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти варіант статті, яка написана  Президентом  ВАПП Головіновим В.П.  та надіслана до журналу “Професійно-технічна освіта” в рамках підготовки до парламентських слухань, що відбудуться 16 листопада 2016 року, та визначення головних напрямів роботи Президії ВАПП та регіональних асоціацій ВАПП у 2016/2017 навчальному році.

 

ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

16 вересня 2016 року відбулося розширене засідання Президії ВАПП за участю голів регіональних асоціацій ВАПП, представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Федерації роботодавців України, на якому обговорювались підсумки роботи системи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та визначались напрями роботи на 2016/2017 навчальний рік, а також обговорювались проблеми створення нової системи професійної освіти в Україні та її законодавчого врегулювання.
Учасники засідання констатували, що у 2015/2016 навчальному році органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти. 
Разом з тим учасники засідання вважають, що дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових умовах сьогодення були не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, не забезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
         Президія ВАПП наголошує, що радикальні зміни у професійно-технічній освіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях, заходи вживались не оперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти.
         Продовжується ганебна практика затримки фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і у новому навчальному році. За даними Міністерства освіти і науки України станом на 1 жовтня 2016 року загальна заборгованість складала 65,6 млн. грн., у т.ч. із виплати заробітної плати і стипендії – 54,8 млн. грн. Дефіцит коштів до кінця 2016 року складає 729 млн. грн. Особливо гостро ця проблема на початку жовтня постала у Одеській області, де 23 навчальних заклади мали заборгованість понад 37 млн. грн., а також у Тернопільській області, в якій 17 навчальних закладів мали заборгованість майже 15 млн. грн., що спонукало профтехосвітян Тернопільщини вдатися до масових акцій протесту. Такі ж проблеми мали 3 ПТНЗ у Херсонській області та 1 ПТНЗ у Хмельницькій області.
 Не вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою професійно-технічної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи професійно-технічної освіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, врегулювання майнових проблем, зміни та затвердження нових статутів, налагодження методичного забезпечення ПТНЗ, ліцензування та атестації навчальних закладів, роботи з педагогічними кадрами, їх тарифікації, підвищення кваліфікації тощо.
Величезну тривогу викликають в ряді регіонів України  прояви негативних тенденцій, пов’язаних з утиском конституційних прав і  свобод працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти, керівників ПТНЗ, керівників та активістів регіональних асоціацій Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти з боку представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Ігноруються думка та пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійно-технічної освіти в області, районі, місті, обмежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійно-технічній освіти в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує європейські цінності у своєму становленні та розвитку. 
За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути докорінно змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти в Україні, адекватно посилена увага та участь Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів влади на місцях до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку.
На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня 2016 року Верховною Радою України Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання”.
Потрібні збалансовані, відповідальні дії всіх гілок влади на всіх рівнях, що у свою чергу вимагає підготовки та ухвалення відповідної нормативно-правової бази.
Першочерговим завданням на сьогодні вважаємо прийняття нової редакції базового Закону України “Про освіту” (реєстраційний №3491-д від 04.04.2016) з наступним опрацюванням та прийняттям Закону України “Про професійну освіту” (реєстраційний №5160-1 від 10.10.2016).
Невідкладним завданням також є виправлення помилкових рішень Парламенту, прийнятих у грудні 2015 року в частині зміни порядку фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.
  На це спрямоване рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 7 вересня 2016 року, яким схвалена пропозиція рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству фінансів України  при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік визначити фінансування з Державного бюджету України професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачити внесення змін до чинного законодавства України щодо передачі видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах на фінансування з Державного бюджету України у формі субвенцій місцевим бюджетам на суму  6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805 967,0 тис. грн.
         Президія ВАПП та голови регіональних асоціацій підтримують це рішення Комітету з питань науки і освіти і закликають народних депутатів проголосувати за такі пропозиції під час ухвалення проектів законів “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (реєстраційний №5000 від 15.09.2016), “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєстраційний №5131 від 15.09.2016), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстраційний №5130 від 15.09.2016).
         Добігає кінця жовтень. Незабаром, 16 листопада 2016 року, відбудуться парламентські слухання на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”, на які освітяни покладають свої надії і сподіваються на покращання ситуації у 2017 році.
         Разом з тим освітяни свідомі й того, що реальний стан економіки держави та політична нестабільність не додають впевненості у тому, що прийдешній 2017 рік буде безхмарним. Вочевидь, він буде складним, у тому числі для профтехосвітян, і готує для всіх нові випробування. До цього необхідно бути не лише готовими, а також робити все для їх подолання. 
Члени Президії ВАПП та голови регіональних асоціацій з огляду на реальний стан та загрозливі тенденції руйнації цілісної системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні прийняли рішення зосередити увагу та спрямувати зусилля Президії ВАПП у 2016/2017 навчальному році на таких напрямах:
1) Активна співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, іншими комітетами і фракціями Парламенту, Міністерством освіти і науки України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України у формуванні нового законодавчого забезпечення професійної освіти, зокрема Закону України “Про професійну освіту”, нової редакції Закону України “Про освіту” та інших законодавчих актів в частині професійної освіти.
2) Здійснення представницьких функцій у відносинах з центральними органами влади, відстоювання інтересів працівників  навчальних закладів та установ системи професійної освіти, внесення пропозицій та подання звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, спрямованих на збереження оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення їх наукового та методичного забезпечення, вирішення питань своєчасного і достатнього фінансування професійно-технічних навчальних закладів, наукових та методичних установ, об’єктів культурного та спортивного призначення чинної системи професійно-технічної освіти, розвиту їх навчально-матеріальної бази, врегулювання питань управління та визначення і розподілу повноважень між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.
3) Співпраця з державними науковими, методичними профільними установами (Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом модернізації змісту освіти, ДУ “НМЦ “Агроосвіта” та іншими) в питаннях модернізації та становлення нової системи професійної освіти в Україні.
4) Налагодження та зміцнення постійних партнерських зв’язків з різними громадськими об’єднаннями (Громадською радою при Міністерстві освіти і науки України, Громадською радою при Державній інспекції навчальних закладів України, Громадською організацією “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” та іншими), засобами масової інформації з метою відстоювання інтересів профтехосвітян та формування у суспільстві відповідного іміджу системи професійної освіти, адекватного розуміння, відношення та участі у вирішенні проблем закладів та установ професійної освіти як владних структур, так і суспільства в цілому.
 5) Головам регіональних асоціацій ВАПП:
5.1. Продовжити роботу над виконанням Рішення Президії ВАПП від 25 березня 2016 року та визначити пріоритетними у 2016/2017 навчальному році:
- посилення тісних робочих контактів з департаментами освіти і науки на місцях, органами місцевого самоврядування, районними, міськими та обласними радами, депутатським корпусом всіх рівнів, профспілками, об’єднаннями роботодавців для щоденної роботи в інтересах закладів та установ профтехосвіти;
- громадський контроль за процесом оптимізації мережі ПТНЗ. Застерігати при цьому владні структури всіх рівнів від прийняття рішень не на користь закладів системи ПТО, утримувати їх всіма законними засобами від кроків, спрямованих на руйнацію системи ПТО, на закриття чи перепрофілювання ПТНЗ не за прямим призначенням;
- громадський контроль за процесом можливої передачі майна ПТНЗ з державної у комунальну власність, утримання місцевої влади від компанійщини та свавілля у цьому процесі, вимагання відкритості, зваженості, послідовності і здорового глузду у прийнятті рішень щодо формування мережі навчальних закладів з урахуванням інтересів учнів, педагогічних колективів і потреби у економічному відродженні регіонів;
5.2. Активізувати діяльність, спрямовану на підвищення авторитету регіональних асоціацій, посилення їх ролі і впливу на прийняття рішень щодо визначення шляхів розвитку професійної освіти в кожному конкретному регіоні, захисту прав педагогічних колективів, всіх працівників та учнів навчальних закладів і установ.
5.3. Розгорнути в регіонах, у тому числі на власних сайтах та у засобах масової інформації, активну роз’яснювальну роботу щодо позиції та рішень ВАПП стосовно розбудови нової системи професійної освіти, збереження позитивного досвіду та напрацювань чинної системи професійно-технічної освіти, захисту системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні від наслідків руйнівних рішень владних структур всіх рівнів.  
         Хочеться вірити, що спільні, консолідовані дії громадськості і влади на захист і розбудову нової системи професійної освіти в Україні неодмінно призведуть до позитивного кінцевого результату, і кожний прийдешній рік буде приносити лише досягнення та творчі злети.

        
Президент Всеукраїнської Асоціації
працівників професійно-технічної освіти
Василь Головінов
 

 

Матеріал взятo з сайту ВАПП

01.11.2016
Січень
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Нд.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
^ Вгору ^