Розширене засідання Президії ВАПП

16 вересня 2016 року.   Відбулося розширене засідання Президії ВАПП за участю голів регіональних асоціацій. За підсумками Президія ВАПП прийняла Рішення, яке оприлюднює (з урахуванням пропозицій учасників засідання) до відома голів регіональних асоціацій ВАПП, керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій, директорів ПТНЗ та всіх працівників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти.

РІШЕННЯ
Президії Всеукраїнської Асоціації працівників
професійно-технічної освіти (ВАПП)

16 вересня 2016 року
Протокол №5-2016

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Про підсумки роботи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік.

Заслухавши інформацію директора департаменту ПТО МОН України  Кучинського М.С. “Про підсумки роботи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік”, виступи членів Ради і Президії ВАПП, голів регіональних асоціацій, Президія ВАПП відзначає наступне.
У 2015/2016 навчальному році органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти.
Разом з тим Президія наголошує, що радикальні зміни у професійно-технічній освіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях, заходи вживались не оперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти.
Питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів остаточно не врегульовані. Попри численні обіцянки і заяви народні депутати повторно так і не розглянули та не подолали вето Президента на раніше прийняті закони “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, хоча за Регламентом мали б їх розглянути позачергово не пізніше ніж у 30-денний строк після повернення Президентом.
 Не прийнятий також закон щодо призупинення передачі майна професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. У той же час не визначено ні джерел фінансування оформлення документів щодо права власності на майно та землю ПТНЗ, ні спрощеної процедури передачі майна.
За два тижні до початку нового навчального року у 9 областях ще не були затверджені плани розвитку професійно-технічної освіти, у 15 не схвалено рішень обласних рад щодо прийняття ПТНЗ у комунальну власність, у 4 не створені регіональні ради професійно-технічної освіти, у 6 не затверджені регіональні замовлення на підготовку кадрів у 2016/2017 навчальному році.  Як наслідок – фактичний провал комплектування професійно-технічних навчальних закладів учнями за так званим регіональним замовленням, яке до цього часу законодавчо не врегульовано. За два тижні до початку навчального року у ПТНЗ було всього 88 тисяч поданих на навчання документів. А 1 вересня у професійно-технічних навчальних закладах України до занять приступило всього 273 тисячі учнів, у тому числі лише 102 тисячі на першому курсі.  Принагідно зазначимо, що у 2015 році на навчання за державним замовленням було прийнято 127,7 тисяч учнів; станом на 01.01.2014 р. на перший курс за державним замовленням було прийнято 167,0 тисяч учнів, а на 01.01.2013 р. – 178,6 тисяч учнів; у 1991 році на навчання було прийнято 377,4 тисячі учнів, при цьому загальний контингент складав 648,4 тисячі учнів.
Мають місце проблеми з підготовкою до нового навчального року матеріально-технічної бази ПТНЗ. Станом на 10 серпня 2016 року ще потребували ремонту понад 2000 навчально-виробничих приміщень (на ці потреби необхідно 72 млн. грн.), 778 інших об’єктів (їдалень, гуртожитків, тощо – необхідно 87,6 млн. грн.), 157 котелень (необхідно 16,8 млн. грн.).
Навчальна техніка, верстати, автомобілі, трактори, комбайни та інше обладнання у професійно-технічних навчальних закладах на 80 відсотків відпрацювали свій ресурс, морально та фізично застаріли і не можуть забезпечити якісного виконання програм виробничого навчання.
 Надзвичайно складна ситуація залишається із комплектуванням ПТНЗ підручниками. У середньому по Україні забезпеченість підручниками і навчальними посібниками із загальнотехнічних, технічних і спеціальних дисциплін (за підсумками минулого навчального року) складає 74%, з загальноосвітніх дисциплін – 62%.
 Системним явищем у 2016 році стали затримки з виплатою заробітної плати працівникам ПТНЗ та стипендій учням. На початок нового 2016/2017 навчального року 57 професійно-технічних навчальних закладів мали заборгованість з виплати працівникам заробітної плати (у тому числі відпускних) на суму 25249,29 тис. грн. та стипендій учням на суму 15910,59 тис. грн.
До кінця поточного року професійно-технічній освіті додатково потрібно ще 1,15 млрд. грн. і невідомо, яким чином Уряд буде вирішувати це питання.
 Невизначеною остаточно залишається процедура заміни наявних ліцензій та ліцензування освітньої діяльності, у тому числі щодо підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у ПТНЗ третього атестаційного рівня. На даний час у зв’язку з вимогами “Інфоресурсу” процедура ліцензування дуже ускладнена. Потребує  також врегулювання питання підготовки водіїв у ПТНЗ.
Не вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою професійно-технічної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи професійно-технічної освіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, зміни та затвердження нових статутів, налагодження методичного забезпечення ПТНЗ, роботи з педагогічними кадрами, їх тарифікації, підвищення кваліфікації тощо.
Величезну тривогу викликають прояви в ряді регіонів України негативних тенденцій, пов’язаних з утиском конституційних прав і  свобод працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти, керівників ПТНЗ, керівників та активістів регіональних асоціацій Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти збоку представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ігноруються думка та пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійно-технічної освіти в області, районі, місті, обмежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійно-технічній освіти в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує європейські цінності у своєму становленні та розвитку.
Слід об’єктивно визнати, що Міністерство освіти і науки України докладає зусиль, аби зупинити руйнівні процеси у профтехосвіті. Але для досягнення позитивних результатів недостатньо зусиль лише цього відомства, оскільки внаслідок непродуманих, помилкових рішень Уряду і Парламенту у грудні 2015 року характерними ознаками сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти стали її розбалансованість та некерованість.
За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути докорінно змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти в Україні, адекватно посилена увага та участь Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів влади на місцях до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку.
На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня 2016 року Верховною Радою України Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання” (Постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 року).
Потрібні збалансовані, відповідальні дії всіх гілок влади на всіх рівнях, що у свою чергу вимагає підготовки та ухвалення відповідної нормативно-правової бази.

          За підсумками обговорення Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію директора департаменту ПТО МОН України Кучинського М.С. “Про підсумки роботи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік” взяти до відома.
 2)  Вважати дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових умовах сьогодення не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, не забезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
  3) Президії ВАПП, з огляду на реальний стан та загрозливі тенденції руйнації цілісної системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні, зосередити увагу та спрямувати зусилля Асоціації у 2016/2017 навчальному році на таких напрямах:
3.1. Активна співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, іншими комітетами і фракціями Парламенту, Міністерством освіти і науки України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України у формуванні нового законодавчого забезпечення професійної освіти, зокрема Закону України “Про професійну освіту”, нової редакції Закону України “Про освіту” та інших законодавчих актів в частині професійної освіти.
Відстоювання ідеї створення нової системи професійної освіти на базі чинної системи професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”. 
3.2. Здійснення представницьких функцій у відносинах з центральними органами влади, відстоювання інтересів працівників навчальних закладів та установ системи професійної освіти, внесення пропозицій та подання звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, спрямованих на збереження оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення їх наукового та методичного забезпечення, вирішення питань своєчасного і достатнього фінансування професійно-технічних навчальних закладів, наукових та методичних установ, об’єктів культурного та спортивного призначення чинної системи професійно-технічної освіти, розвиту їх навчально-матеріальної бази, врегулювання питань управління та визначення і розподілу повноважень між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.
3.3. Співпраця з державними науковими, методичними профільними установами (Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом модернізації змісту освіти, ДУ “НМЦ “Агроосвіта” та іншими) в питаннях модернізації та становлення нової системи професійної освіти в Україні.
3.4. Налагодження та зміцнення постійних партнерських зв’язків з різними громадськими об’єднаннями (Громадською радою при Міністерстві освіти і науки України, Громадською радою при Державній інспекції навчальних закладів України, Громадською організацією “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” та іншими), засобами масової інформації з метою відстоювання інтересів профтехосвітян та формування у суспільстві відповідного іміджу системи професійної освіти, адекватного розуміння, відношення та участі у вирішенні проблем закладів та установ професійної освіти як владних структур, так і суспільства в цілому.
 4) Головам регіональних асоціацій ВАПП:
4.1. Продовжити роботу над виконанням Рішення Президії ВАПП від 25 березня 2016 року та визначити пріоритетними у 2016/2017 навчальному році:
- Посилення тісних робочих контактів з департаментами освіти і науки на місцях, органами місцевого самоврядування, районними, міськими та обласними радами, депутатським корпусом всіх рівнів, профспілками, об’єднаннями роботодавців для щоденної роботи в інтересах закладів та установ профтехосвіти;
- Участь у формуванні регіональних програм розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 роки;
- Громадський контроль за процесом оптимізації мережі ПТНЗ. Застерігати при цьому владні структури всіх рівнів від прийняття рішень не на користь закладів системи ПТО, утримувати їх всіма законними засобами від кроків, спрямованих на руйнацію системи ПТО, на закриття чи перепрофілювання ПТНЗ не за прямим призначенням;
- Громадський контроль за процесом можливої передачі майна ПТНЗ з державної у комунальну власність, утримання місцевої влади від компанійщини та свавілля у цьому процесі, вимагання відкритості, зваженості, послідовності і здорового глузду у прийнятті рішень щодо формування мережі навчальних закладів з урахуванням інтересів учнів, педагогічних колективів і потреби у економічному відродженні регіонів;
4.2. Невідкладно розпочати в кожному регіоні роботу з народними депутатами України у своїх округах та безпосередньо з фракціями у Верховній Раді України з питання підготовки проекту Закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік”. Надіслати звернення від регіональних асоціацій та педагогічних колективів з пропозиціями відновити і забезпечити з 1 січня 2017 року фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам у сумі не менше 6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805967,0 тис. грн.
4.3. Активізувати діяльність, спрямовану на підвищення авторитету регіональних асоціацій, посилення їх ролі і впливу на прийняття рішень щодо визначення шляхів розвитку професійної освіти в кожному конкретному регіоні, захисту прав педагогічних колективів, всіх працівників та учнів навчальних закладів і установ.
4.4. Розгорнути в регіонах, у тому числі на власних сайтах та у засобах масової інформації, активну роз’яснювальну роботу щодо позиції та рішень ВАПП стосовно розбудови нової системи професійної освіти, збереження позитивного досвіду та напрацювань чинної системи професійно-технічної освіти, захисту системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні від наслідків руйнівних рішень владних структур всіх рівнів.  
5) Президенту ВАПП Головінову В.П.:
5.1. За підсумками розширеного засідання Президії ВАПП узагальнити матеріали регіональних асоціацій та виступи учасників засідання, підготувати та надіслати листи до Президента України, Голови Верховної ради України, керівників парламентських фракцій, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України з визначенням проблем для невідкладного вирішення.
5.2. На етапі підготовки проекту Закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, керуючись Рекомендаціями парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання” (схвалені Постановою Верховної Ради України 7 вересня 2016 року), підготувати та надіслати листи до Голови Верховної Ради України, керівників парламентських фракцій, Кабінету Міністрів України                                          з пропозицією відновити і забезпечити з 1 січня 2017 року фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам у сумі не менше 6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805967,0 тис. грн.
 5.3. Розмістити рішення з цього питання на сайті ВАПП.

II. Про проект Закону “Про професійну освіту”.

Заслухавши інформацію віце-президента ВАПП Мірошниченко К.Б. як  представника робочої групи з підготовки проекту Закону “Про професійну освіту” в редакції, що розміщена на сайті МОН України 18 липня 2016 року, та виступи учасників засідання, Президія ВАПП відзначає наступне.
З прийняттям у грудні 2015 року законів щодо зміни фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та подальшого визначення місця системи професійної освіти в державі, процес формування нового правового поля профтехосвіти, який достатньо активно відбувався в останні роки, перетворився на поле суперечок, в результаті яких постраждалою виявилася саме професійно-технічна освіта.
Негативні наслідки протистояння вплинули і на створення нової редакції  базового Закону “Про освіту”, який до цього часу не розглянутий у Верховній Раді, і на урядовий законопроект “Про професійну освіту”, який був відкликаний Урядом з Верховної Ради.
Слід зазначити, що і Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти своїми непослідовними рішеннями при формуванні правового поля професійної освіти сприяв поглибленню протистояння навіть між ланками освіти.
Зокрема при підготовці до повторного першого читання законопроекту “Про освіту” та ухвалення рішення Комітету щодо нього.
Проект Закону в редакції Комітету з питань науки і освіти (реєстраційний  №3491-д  від 04.04.2016 р.) в частині норм щодо професійної освіти концептуально відрізняється від попередньої редакції законопроекту Кабінету Міністрів України.
Нова редакція законопроекту вже не передбачає створення в Україні нової, єдиної системи професійної освіти на базі нинішньої системи професійно-технічної освіти і ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Фактично Комітет з питань науки і освіти відмовився від моделі, яку запропонував і підтримав на своєму засідання 16 березня 2016 року, а також від свого рішення від 23 листопада 2015 року, яким підтримав і запропонував Верховній Раді України розглянути у першому читанні і прийняти за основу проект Закону “Про професійну освіту”, реєстраційний №3231 від 11.11.2015р. (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України, і який Верховна Рада України за поданням Комітету 26 листопада 2015 року включила до порядку денного сесії. Наголошуємо, що тоді Комітет підтримав іншу концепцію створення нової системи професійної освіти і у своєму поданні до Верховної Ради України щодо урядового проекту Закону “Про професійну освіту” зазначив, що підтримує такі ідеї реформи професійної освіти і позитивні аспекти законопроекту, що створюють простір для реформування. Зазначені рішення, до речі, Комітетом не були в подальшому скасовані, коли схвалювалась інша модель професійної освіти.
Президія ВАПП, враховуючи думку обласних асоціацій, не погоджується з новою позицією Комітету з питань науки і освіти, вважає її  непослідовною, нелогічною і неконструктивною та наголошує на підтримці моделі реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”.
 Це має знайти відображення і в новій редакції Закону України “Про освіту”, і в Законі України “Про професійну освіту”, черговий проект якого підготовлений робочою групою Міністерства освіти і науки України і який 18 липня 2016 року розміщено на сайті МОН України для обговорення та внесення зауважень і пропозицій.
Президія ВАПП відзначає, що ця редакція законопроекту “Про професійну освіту” представляє собою більш системний та фаховий документ, ніж його попередні редакції.
         У той же час ряд базових позицій, на думку Президії ВАПП, сформульовані недостатньо чітко як для спеціального закону, не завжди враховують те, що виправдано врегульовано у нинішній системі професійно-технічної освіти чинними законодавчими нормами та підзаконними актами, не узгоджуються з базовим законопроектом “Про освіту”  (№3491-д від 04.04.2016), зокрема в питаннях децентралізації та ролі органів місцевого самоврядування у професійній освіті, вимог до освіти вступників, визначення рівнів професійної освіти, форм і складових професійної освіти та освітнього процесу в цілому, особливо в частині виробничого навчання та виробничої практики, ролі та участі громадських організацій у професійній освіті.
            Проект Закону має також низку техніко-юридичних недоліків, містить багато малозрозумілих термінів, наприклад: “Принцип доброчесності” (частина друга статті 3), “Діагностика професійної придатності” (частина четверта статті 9) тощо, зміст яких не розкрито ні у статті 1 (Визначення термінів), ні в інших статтях.

За підсумками обговорення Президія ВАПП ухвалила:
 
1) Інформацію віце-президента ВАПП Мірошниченко К.Б. як представника робочої групи з підготовки проекту Закону “Про професійну освіту” в редакції, що розміщена на сайті МОН України 18 липня 2016 року, взяти до відома.
2) Схвалити зауваження та пропозиції до проекту Закону “Про   професійну освіту”, які були підготовлені Президентом ВАПП В.П.Головіновим, а також  висловлених під час обговорення законопроекту учасниками засідання, зокрема:
         Перше. Президія ВАПП вважає, що законопроект доцільно назвати “Про професійну освіту і навчання”  з чітким розмежуванням та врегулюванням у тексті законопроекту понять “професійна освіта” і “професійне навчання”, оскільки це більше відповідає як системі підготовки кваліфікованих робітників, яка склалася в Україні, так і європейському досвіду. Таке розмежування слід здійснити і у разі залишення назви законопроекту без зміни.
         Друге. У законопроекті фактично всі питання функціонування системи професійної освіти забезпечують органи виконавчої влади, майже знівельована роль органів місцевого самоврядування, що не сповна відповідає тенденціям адміністративної реформи.
         Третє.  У проекті зазначено, що “професійна освіта здобувається на базі загальної середньої освітиабо на базі раніше здобутої  професійної кваліфікації (пункт 7 статті 1).
         Вважаємо, що норма у такій редакції змішує поняття “професійна освіта”  і “професійне навчання” та нівелює вимоги до рівня освіти вступника для отримання професійної освіти з одного боку та отримання лише кваліфікації з іншого.
         Наголошуємо, що норми чинного законодавства щодо цього питання більш наближені до реальної практики.
         Зокрема, у статті 40 Законі України “Про освіту” зазначено:
         “Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.
Громадяни, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим професіям за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти”.
Такий же принцип щодо здобуття професійної освіти закладено і у статті 15 проекту нової редакції базового Закону України “Про освіту” (№3491-д від 04.04.2016), де зазначено, що “професійна освіта здобувається на основі базової або повної загальної середньої освіти”.
Цей же принцип слід зберегти і у законопроекті “Про професійну освіту” (“Про професійну освіту і навчання”).
Четверте. У статті 8 законопроекту пропонується запровадити такі два рівні професійної освіти:
 базова професійна освіта (професійні кваліфікації відповідають другому – четвертому рівню Національної рамки кваліфікації);
вища професійна освіта (професійні кваліфікації відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікації).
На думку Президії ВАПП, назва “вища професійна освіта” є юридично некоректною і спричинить (у разі прийняття) у подальшому складнощі у застосуванні як Закону України “Про професійну освіту”, так і Закону України “Про вищу освіту”. Це по-перше.
По-друге. На сьогодні існує три ступені (читай рівні) професійно-технічної освіти, яким відповідають три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів, що врегульовано статтею 13 Закону України “Про професійно-технічну освіту” та відповідно до цього Закону Постановою Кабінету Міністрів України №956 від 3 червня 1999 року (із змінами, що внесені Постановою Кабінету Міністрів України №456 від 26 червня              2013 року), якою затверджено Положення про ступеневу професійно-технічну освіту.
Незрозуміло, чому автори законопроекту при цьому пропонують два рівні професійної освіти. Механічне об’єднання нинішніх першого і другого ступенів професійно-технічної освіти у єдиний рівень професійної освіти під назвою “базова професійна освіта” не є продуктивним, оскільки перший і другий ступені професійно-технічної освіти є достатньо складними і різними підсистемами підготовки робітників, кожна з яких потребує окремих норм законодавчого врегулювання.
З огляду на зазначене, пропонується запровадити три рівні професійної освіти в редакції, яку схвалив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти 16 березня 2016 року, а саме:
 “перший (початковий) рівень професійної освіти, який відповідає другому-третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;
другий (базовий) рівень професійної освіти, який відповідає третьому-четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (вищий) рівень професійної освіти, який відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій”.
 До того ж доречним буде наголосити, що у статті 25 запропонованого проекту Закону “Про професійну освіту” зазначені такі типи закладів професійної освіти, які логічно відповідають саме трьом рівням професійної освіти, а не двом.
П’яте. У законопроекті застосовується узагальнююча назва “професійно-практична підготовка” без визначення її складових, особливо таких як “виробниче навчання” та “виробнича практика”.
Ці складові не деталізовані ні у статті 1 (Визначення термінів), ні у статті 9 (Види та форми професійної освіти), ні у статті 30 (Освітній процес у закладах професійної освіти).
У той же час у статті 48 (Фінансування професійної освіти) зазначені норми наступного змісту:
“2. Джерелами багатоканального фінансування професійної освіти у закладах професійної освіти є:
кошти, які надходять від реалізації продукції (послуг), виготовленої (наданих)  під час виробничого навчання або виробничої практики, а також кошти, нараховані здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, що проходить на підприємствах, установах та організаціях;
5. П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, можуть спрямовуватися на рахунок закладу професійної освіти для провадження його статутної діяльності;”.
 На практиці реалізувати ці норми статті 48 буде неможливо, оскільки ні в цьому Законі (в разі ухвалення), ні в інших законах не передбачені такі складові в освітньому процесі закладу професійної освіти, як “виробниче навчання” та “виробнича практика”, що буде серйозним недоліком такого спеціального Закону.
Принагідно зазначимо, що у чинному Законі України “Про професійно-технічну освіту” норми щодо виробничого навчання та виробничої практики прописані у 11 статтях (№№ 22, 24, 25, 26, 29, 37, 39, 40, 45, 47, 50). Така увага до цих складових освітнього процесу пояснюється не лише важливістю саме професійної підготовки, але і потребою та правом начального закладу створювати для цього відповідні виробничі підрозділи, комплектувати їх обладнанням, технікою, мати транспортні засоби, утримувати у штаті інженерні кадри, здійснювати навчально-виробничу діяльність, виробляти та реалізувати продукцію.
З огляду на зазначене, статті 9 та 30 законопроекту потребують суттєвого доопрацювання.
Шосте.  У частині другій статті 4 законопроекту до засад державної політики у сфері освіти серед інших віднесено і державно-громадське партнерство.
Власне про взаємодію з громадськими організаціями йдеться по великому рахунку лише у статті 28 (Громадське самоврядування у закладі професійної освіти) та статті 47 (Здійснення контролю (нагляду) у сфері професійної освіти).
В інших статтях, в яких зазначені норми, що регулюють взаємовідносини з громадськістю, вживається поняття “професійні об’єднання”, у тому числі у таких важливих у цьому плані статтях як 18 (Повноваження та основні завдання регіональних рад професійної освіти) та 19 (Діяльність професійних об’єднань, роботодавців, їх організацій та об’єднань у сфері професійної освіти).
Слід зазначити, що діяльність громадських організацій в Україні регулюється Законом “Про громадські об’єднання”, в якому визначено поняття “громадського об’єднання” та його форм (“громадська організація” та “громадська спілка”). При цьому поняття “професійні об’єднання” у Законі взагалі відсутнє.
  З метою уникнення юридичної колізії при застосуванні Закону “Про професійну освіту” (в разі ухвалення) у всіх статтях запропонованого законопроекту, де йдеться про взаємодію з громадськими організаціями, поняття “професійні об’єднання” доцільно замінити на “громадські об’єднання”, а в тих статтях, де йдеться не лише про взаємодію з громадськими організаціями, поняття “професійні об’єднання” замінити на “професійні та громадські об’єднання”.
 Сьоме. У частині першій статті 27 доцільно слова “Методичні рекомендації щодо процедури обрання керівника” замінити на слова “Порядок обрання керівника” і далі за текстом.
3) Президенту ВАПП Головінову В.П.:
3.1. До 21 вересня 2016 року доопрацювати зауваження та пропозиції, внести відповідні редакційні правки та доповнення, що були виголошені під час засідання Президії ВАПП та надійшли від голів регіональних асоціацій.
3.2. Надіслати доопрацьовані зауваження та пропозиції до Міністерства освіти і науки України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за умови офіційної реєстрації законопроекту у Верховній Раді України та підготовки його до розгляду у Комітеті з питань науки і освіти.
3.3. Розмістити рішення Президії з цього питання на сайті ВАПП.

 
III. Питання організаційного забезпечення статутної діяльності ВАПП.

Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію Президента ВАПП Головінова В.П. щодо реєстрації змін та включення ВАПП до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)  взяти до відома.
         2) Затвердити протоколи рішень Президії ВАПП №2-2016 від 25.03.2016р. (Щодо делегування віце-президента ВАПП Недашківського Р.М. до складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України та віце-президента ВАПП Мірошниченко К.Б. до складу Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України); №2-2016 від 25.03.2016р. (Щодо матеріальної допомоги ветерану професійно-технічної освіти);       №3-2016 від 28.07.2016 р. та №4-2016 від 16.08.2016 р. (Щодо нагородження відзнаками та грамотами ВАПП).
         3) Головам регіональних асоціацій:
- Завершити до 1 грудня 2016 року реєстрацію змін за підсумками звітно-виборної кампанії 2015 року відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (№755-IV від 15.05.2003 р.) та наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (№15/5 від 06.01.2016 р.), організувати роботу регіональних асоціацій відповідно до положень Статуту ВАПП та чинного законодавства;
- Проаналізувати підсумки роботи щодо сплати внесків за 2016 рік, завершити у жовтні-грудні 2016 року сплату внесків відповідно до Рішення Ради ВАПП від 20.11.2015 року “Про встановлення розміру річного членського внеску до ВАПП від кожного із первинних осередків (ПТНЗ) у 2016 році” та згідно з листом Президії ВАПП №01-70 від 25 лютого 2016 року щодо річної суми внеску.   
        
IV. Різне. 
- Про затвердження змін до Положення про Чернігівську обласну асоціацію ВАПП.

Ухвалили рішенням Ради ВАПП:

Затвердити зміни до Положення про Чернігівську обласну асоціацію ВАПП (текст змін додається).

- Про нагородження відзнаками ВАПП.

Президія ВАПП ухвалила:
 
         Нагородити знаком “За вагомий внесок в розвиток професійної освіти України” та Почесними Грамотами ВАПП працівників системи професійно-технічної освіти, представників громадських та інших організацій (список працівників та подання регіональних асоціацій додаються).
                    
          
         Президент ВАПП                                   В.Головінов
 
 

 

Матеріал взятo з сайту ВАПП

16.09.2016
Грудень
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Нд.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
^ Вгору ^