ПРЕЗИДІЯ ВАПП: КУРС НА РЕФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, А НЕ РУЙНАЦІЮ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

11 березня 2016 року. Президентом ВАПП Головіновим В.П. передана до журналу “Професійно-технічна освіта” стаття: ПРЕЗИДІЯ ВАПП: КУРС НА РЕФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, А НЕ РУЙНАЦІЮ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 20 листопада 2015 року відбулася звітно-виборна конференція Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Делегати конференції з усіх областей України підбили підсумки роботи Асоціації за попередні п’ять років, визначили напрями подальшої роботи, обрали керівників організації, оновили склад Президії та Ради ВАПП. Президентом ВАПП за пропозиціями від усіх обласних асоціацій обрано Головінова В.П., віце-президентами – Мірошниченко К.Б. (Голова Київської міської асоціації працівників професійно-технічної освіти) та Недашківського Р.М. (Голова Київської обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти). Грудень 2015 року – лютий 2016 року видалися надзвичайно складними для системи професійно-технічої освіти, перш за все у зв’язку з прийняттям нового бюджетного законодавства та представленням Міністерством фінансів України цього дійства як прогресивних реформ. Президія ВАПП та голови обласних асоціацій, не погоджуючись з позицією фінансового блоку Уряду, виступили проти прийнятих рішень щодо професійно-технічної освіти. У своїх заявах та зверненнях на адресу вищого керівництва держави, у тому числі і під час акцій протесту, ми наголошували на тому, що нагальна потреба у реформах дійсно назріла. Але при цьому акцентували увагу на наступному:

Перше. Будь які реформи мають передбачати якісні зміни, а не руйнацію, як це здійснюється у зв’язку з прийняттям законів, що набрали чинності з 1 січня 2016 року, а саме: Закон України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, №928-VIII від 25 грудня 2015 року; Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, №914-VIII від 24 грудня 2015 року; Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, №911-VIII від 24 грудня 2015 року.
Друге. Реформи потребують ресурсного забезпечення, перш за все фінансового.
Третє. Реформи потребують чітких спланованих дій, етапів, наукового супроводу, прогнозування кінцевого результату, бачення ризиків та шляхів запобігання їх проявам.
Четверте. Реформи мають бути прозорими і зрозумілими для всіх учасників процесу.
П’яте. Реформи мають здійснюватись конкретними особами на всіх рівнях та етапах. Ці люди мають бути відповідальним і за процес, і за кінцевий результат реформ. Ситуація у системі професійно-технічної освіти надзвичайно загострилася внаслідок саме непродуманих дій Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України під час підготовки та прийняття нового бюджетного законодавства, що аж ніяк не можна назвати відповідальними діями, спрямованими на реформування професійно-технічної освіти в Україні. Працівники закладів та установ системи професійно-технічної освіти не заперечують необхідності запровадження якісних змін у підготовці кваліфікованих робітників для відродження економіки держави та посилення її національної безпеки.

Але при цьому вважають і вимагають, аби цей процес в Україні відбувався продумано, послідовно, поетапно, чому мають передувати прийняття законів, що забезпечують здійснення реальної децентралізації влади, а також Законів України “Про освіту”, “Про професійну освіту” та відповідних підзаконних актів, в яких буде викладено чіткий механізм реалізації законодавчих норм.

    У зв’язку з ситуацією, що склалася, Президія ВАПП зорієнтувала обласні асоціації і запропонувала:
  • - негайно встановити тісні робочі контакти з департаментами освіти і науки на місцях, органами місцевого самоврядування, районними, міськими та обласними радами, депутатським корпусом всіх рівнів для щоденної роботи в інтересах закладів та установ профтехосвіти;
  • - застерігати владні структури всіх рівнів від прийняття рішень не на користь закладів системи ПТО, утримувати їх всіма законними засобами від кроків, спрямованих на руйнацію системи ПТО, на закриття чи перепрофілюванням ПТНЗ не за прямим призначенням;
  • - здійснювати у тісному контакті з місцевими департаментами освіти постійний моніторинг стану справ з виконанням норм прийнятих законів, фіксувати порушення та факти невиконання цих законів, особливо в частині фінансового забезпечення; ґрунтовно і чітко, не чекаючи завершення I кварталу 2016 року, викладати все у офіційних листах, зверненнях з усіма необхідними реквізитами та конкретними пропозиціями щодо зміни моделі фінансування і надсилати до Верховної Ради України, комітетів з питань бюджету та з питань науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президенту України;
  • - вимагати від влади на місцях, в разі її неспроможності реалізувати запропоновану нову модель фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, офіційно на сесіях приймати відповідні рішення і надсилати їх до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України;
  • - тримати на контролі питання можливої передачі майна ПТНЗ з державної у комунальну власність, утримувати місцеву владу від компанійщини та свавілля у цьому процесі, вимагати відкритості, зваженості, послідовності і здорового глузду у прийнятті рішень щодо мережі навчальних закладів з урахуванням інтересів учнів, педагогічних колективів, батьків і потреби у економічному відродженні регіонів;
  • - тримати на контролі питання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у ПТНЗ, вимагати від владних структур всіх рівнів виконати згідно з чинним законодавством вже розміщене державне замовлення у поточному навчальному році, а також вимагати сформувати державне замовлення на наступний навчальний рік відповідно до вимог статті 53 Конституції України в частині доступності та безоплатності професійно-технічної освіти.

29 січня 2016 року у Верховній Раді України відбулася Всеукраїнська нарада з проблем та ризиків подальшого функціонування системи професійно-технічної освіти в контексті прийняття Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, яку провів Комітет з питань науки і освіти на прохання та вимогу громадських організацій профтехосвітян. У нараді взяли участь народні депутати, представники міністерств освіти і науки, фінансів, департаментів освіти і науки облдержадміністрацій, наукових установ, керівники ПТНЗ, члени Президії ВАПП, голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти, представники Федерації роботодавців України та галузевих профспілок. Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти ВАПП Недашківській Р.М., Мірошниченко К.Б., голови обласних асоціацій у своїх виступах закликали представників органів влади всіх рівнів зупинити руйнацію профтехосвіти та деструктивні процеси, які масово почались в цій системі у зв’язку з прийняттям нового бюджетного законодавства.

Зокрема, Президент ВАПП Головінов В.П. наголосив на необхідності таких дій:
Перше. У 2016 році продовжити фінансування ПТНЗ у формі субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів, а також зупинити на цей період дію норм про передачу майна закладів професійно-технічної освіти з державної у комунальну власність.
Друге. У продовж 2016 року детально проаналізувати та визначитись з мережею ПТНЗ, у тому числі і тих, які перебувають у структурі вищих навчальних закладів:
- скільки і які саме ПТНЗ працюють на економіку і ринок праці всієї України, і якими має опікуватись центральна влада; - скільки і які ПТНЗ працюють на регіональні ринки праці, і якими має опікуватись регіональна влада на рівні області. Передача ПТНЗ на рівень міст обласного значення, у тому числі на рівень міст, які є обласними центрами, - це хибний шлях. Третє. Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, обласним державним адміністраціям терміново втрутитись і зупинити розтягування та руйнацію тих невеличких управлінських структур, які ще збереглися в департаментах освіти і науки облдержадміністрацій. Четверте. Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, обласним державним адміністраціям терміново втрутитись та зупинити руйнівні процеси, які розпочались і в обласних методичних службах профтехосвіти, а також в установах культурного та спортивного призначення системи професійно-технічної освіти. Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та всі присутні народні депутати підтримали вимоги і пропозиції профтехосвітян, погодились з тим, що ситуація у системі професійно-технічної освіти надзвичайно загострилася внаслідок саме непродуманих дій Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України під час підготовки та прийняття нового бюджетного законодавства, та запевнили учасників наради у тому, що на наступному пленарному тижні будуть внесені та розглянуті законопроекти щодо зміни бюджетного законодавства в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів. 4 лютого 2016 року Верховна Рада України схвалила у першому читанні та в цілому як закон законопроект №3831-2 (Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти). Цим нормативним актом для фінансування ПТНЗ передбачені: освітня субвенція на загальноосвітню підготовку та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку підготовки робітничих кадрів. При цьому управління і фінансування ПТНЗ, які перебувають у містах – обласних центрах, буде здійснюватись на рівні цих міст, а всіх інших ПТНЗ – на обласному рівні. Був також схвалений у першому читанні та в цілому як закон законопроект №3830-3 (Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти) з відповідним редагуванням додатків до Закону, зокрема передбачено: освітня субвенція на загальноосвітню підготовку у ПТНЗ – 877,9 млн. грн., а також за рахунок стабілізаційного фонду субвенція на підтримку підготовки робітничих кадрів – 997,9 млн. грн. Схвалення зазначених законів – це перемога профтехосвітян. Закони мали б покращити ситуацію, яка склалася у професійно-технічних навчальних закладах у зв’язку з прийняттям наприкінці грудня 2015 року нового бюджетного законодавства, проте вони до цього часу не підписані Президентом України. Слід зазначити, що навіть коли ці закони наберуть чинності, проблеми профтехосвіти будуть вирішуватись лише частково. Подальші законодавчі зміни необхідно робити в рамках підготовки та прийняття нової редакції Закону України “Про освіту” та Закону України “Про професійну освіту” з одночасними додатковими змінами і у бюджетному законодавстві.

Саме цьому важливому напряму роботи ми маємо приділити особливу увагу у першому півріччі 2016 року. Наш курс – це підтримка реформ професійної освіти та протидія деструктивним процесам і руйнації системи підготовки кваліфікованих робітників.

Президент ВАПП Василь Головінов
Матеріал взятo з сайту ВАПП

17.03.2016
Січень
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Нд.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
^ Вгору ^